Máy hàn cáp quang SWIFT K11

Mô tả: - Kỹ thuật cân chỉnh : lõi-lõi
- Suy hao mối hàn : SM : 0,02dB, MM : 0,01dB, DS : 0,04dB, NZ : 0,04dB
- Thời gian hàn : 6 giây, thời gian nung : 9 giây
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ: Ilsintech (Hàn quốc)
Ngày đăng: 13-06-2016

Chi tiết sản phẩm

1.1

Kỹ thuật cân chỉnh

Lõi- Lõi (IPAAS)

 

1.2

Chất liệu sợi

Silica Glass

 

1.3

Loại sợi

Single-mode (ITU-T G.652), Multimode (ITU-T G.651), DS (ITU -T G.653), NZDS (ITU-T G.655), ITU-T G.657

 

1.4

Đường kỉnh vỏ ốp ngoài (Cladding)

80μm to150μm

 

1.5

Đường kính vỏ phủ (Coating)

100μm to 1,000μm

 

1.6

Độ dài sợi cắt

8 to 16 mm (Lớp phủ  250 μm)

 

2

Tính năng hàn

 

 

2.1

Suy hao trung bình

SMF: 0.02dB

 

MMF: 0.01dB

DSF: 0.04dB

NZ-DSF: 0.04dB

2.2

Thời gian hàn

6 giây (quick mode)

 

2.4

Chế độ hàn (có thể lập trình thay đổi)

300

 

2.3

Khả năng lưu trữ kết quả hàn

Có tính năng lưu trữ kết quả hàn 10.000 và hình ảnh mối hàn : 10.000